NLF / Mikrofly / Seminaret - in retrospektiv
Roger Holm

Seminaret - in retrospektiv

To tredjedeler av forsamlingen svarte på den ettersendte evalueringen på hva de mente om seminaret og en rekke emner som ble presentert. For Ops & Opplæringskomiteen som hadde fått ansvaret for gjennomføringen, så var tilbakemeldingene et kraftig og svært interesssant innspill på hvordan en skal planlegge og avholde det perfekte seminaret for morgendagens seriøse instruktører.

"Cover-saken" denne gang var kvaliteten på våre instruktører, og ble innledet med hvilke kriterier en erfaringsmessig bør sette for å starte sin instruktørutdanning. Vi fikk en interessant meningsutveksling om temaet, og for at en skulle få avgi dypere funderte meninger ble det henvist til både generelle og konkrete spørsmål i en utsendt evaluering etter seminaret. Denne lå ute i fire dager, og generelt sett fikk seminaret mye ros på innhold og fremføring fra de de fleste, men det var en klar kjerne som hadde større forventninger til behandlingen av temaet enn det vi nådde fram med denne gang. Disse skal vi ikke la reise hjem neste gang med like mange ubesvarte spørsmål som de ga utrrykk for denne gang. Da reduserer vi antall tema, og går dypere inn på hvert for å skape inngang til nye løsninger der og da. Det ble også understreket at en godt kunne gi rom for flere pauser og mer tid i korridorene til diskusjoner der ute.

For oss er slike evalueringer akkurat like viktige, og behandles like seriøst som hendelsesrapporter. Her var det mye å lære, for folket hadde svært mye mer å fortelle oss når de fikk sitte hjemme å tenke bakover på hva de hadde forventet. De fleste av seminarets presentasjoner kan lastes ned av deltagerne, og spesielt presentasjonen til Tom Røstad, som var ment som en en-til-en "mal" for vårens Sikkerhetsmøte. Det skulle være bare å hoppe etter Tom ved å bruke den tenkte vi, for det er den presentasjonen som skal danne grunnlag for årets flytryggingsmøter i klubbene, obligatoriske for alle aktive piloter.

Den nyeste revisjonen av Mikroflyhåndboka 6.3 ble også klar til seminaret etter en lang tids jobb med å rette opp foreldede avsnitt, og å vente på kommende endringer som aldri kom. I tillegg var det en krevende jobb å svare ut et antall observasjoner og avvik fra Luftfartstilsynets revisjon sist november. Det ble kort vist hvordan en slik oppdatering skjer på systemetisk måte ved å kartlegge og organisere ting for ting etter som endringsbehov melder seg, og hvordan en løser det.

Med de signalene vi fikk fra seminardeltagerne i år, så er det ikke tvil om at norske mikroflypiloter er klare til å være med oss i en ny sving oppover, og angipe fremtiden med en så trygg men likevel så løftekraftig angrepsvinkel at vi verken skal miste farten eller steile ut så lenge vi har drivkraften i behold. Og drivkraften kjære venner, den er dere med å skape og holde ved like med alle deres tilbakemeldinger.

For den observante deltager kunne seminarprogrammet lastes ned fra denne websiden i løpet av den siste uken før seminaret begynte. Det ble naturlig nok, i en slik aktiv forsamling, innspill om endringer, og lenken nedenfor er nå oppdatert til å vise programmet slik det faktisk ble gjennomført.

Det aktuelle programmet for seminaret kan lastes ned her.

Roger Holm
Ops & Opplæringskomitéen.