NLF / Mikrofly / ÅRLIG REVISJON OG SIKKERHETSMØTER I KLUBBENE
Tom Bjerke

ÅRLIG REVISJON OG SIKKERHETSMØTER I KLUBBENE

Skjemaer og underlag for årets revisjon av klubbene er revidert, og de finnes lagret i menyen til venstre under "Dokumenter".

Årets revisjon skal gjennomføres av tekniske besiktningsmenn, og dokumentasjon skal være innsendt NLF i løpet av april 2015.

-----------------------------------------

SIKKERHETSMØTER I KLUBBENE - 2015

Flytryggingsrådet i seksjonen har utarbeidet noe underlag til sikkerhetsmøtene i klubbene.

Vedlagt finner klubbene underlag til årets aksjon. Vi oppfordrer klubbene til også å benytte temaer som er aktuelle for klubben, ut over det vedlagte.

Som kjent er det ett krav at innehavere av flygebevis på mikrofly skal ha gjennomført ett sikkerhetsmøte i sin lokale klubb, minimum hver 24de måned, dette for å opprettholde gyldig flygebevis.

Tom Bjerke

Fagsjef