NLF / Mikrofly / Årlig revisjon av mikroflyklubbene
Anonymous

Årlig revisjon av mikroflyklubbene

I år skal den årlige revisjonen foretas av en av seksjonens godkjente tekniske besiktningsmenn, innen utgangen av mai 2013. Rapportskjema mv skal sendes inn slik det fremgår av veiledningen. Alle nåværende gyldige operasjons- og skoletillatelser forlenges med gyldighet frem til 1. juni 2013.

I MFHB versjon 6.2 pkt 1.2 står det at revisjonen normalt skal være gjennomført innen utgangen av april. Fristen er utsatt, slik at klubbene også kan gjennomføre de lokale flytryggingsmøter, etter de føringer og anmodninger som er gitt av Flytryggingsrådet (Link til instruks for Risikoanalyse).