NLF / Mikrofly / ÅRLIG REVISJON AV KLUBBENE !
Tom Bjerke

ÅRLIG REVISJON AV KLUBBENE !

De fleste klubber har nå gjennomført årlig revisjon i form av en egenkontroll ved klubbens operative leder.

Klubber som har gjennomført dette, og sendt inn melding om dette til seksjonen, kan fortsette sin virksomhet innenfor de tidligere gitte kriterier for operasjons- og skoletillatelsene.

Klubber som IKKE har gjennomført egenkontroll, eller fått utsettelse på denne, er per definisjon ikke operative.

Det vil foreligge en oversikt over hvilke klubber som har innrapportert gjennomført egenkontroll medio mai 2014.

 

Tom Bjerke

Fagsjef MFS/NLF