NLF / Mikrofly / ÅRLIG REVISJON AV KLUBBENE
Tom Bjerke

ÅRLIG REVISJON AV KLUBBENE

I henhold til NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging (Mikroflyhåndboken, versjon 6.2), skal den årlige revisjonen og gjennomgangen av klubbens systemer i år foretas som en egenkontroll av klubbens operative leder, før utgangen av april 2014.

Du finner veiledning og skjema her: http://www.nlf.no/mikrofly/revisjon-av-mikroflyklubber

Når revisjonen er foretatt, så sender operativ leder inn følgende opplysninger til fagsjefen per E-post:

Navn på klubb, årlig revisjon i form av egenkontroll utført dato, samt bekreftelse på hvem som er klubbens operative leder, og eventuell skoleleder.

Disse opplysningene må sendes inn før utgangen av april 2014, da samtlige av dagens operasjons- og skoletillatelser utløper 1. mai 2014.

 

Tom Bjerke

Fagsjef MFS/NLF