NLF / Mikrofly / Årets klubbrevisjon - 2016
Roger Holm

Årets klubbrevisjon - 2016

Statusoversikten viser hvilke klubber som har gjennomført "Årlig revisjon" i form av en egenkontroll, og rapportert dette inn til NLF. De klubber som er merket med rødt i oversikten innehar ikke gyldig operasjonstillatelse, før dette er formidlet til NLF, og kvittert som mottatt. 

Klubbens OPL må meddele NLF når revisjonen er gjennomført, og så vil oversikten bli korrigert senest førstkommende virkedag. Står du som medlem, og/eller ditt mikrofly står med klubbtilhørighet i en av de "rødmerkede klubber", så må du rette henvendelsen til klubben, og ikke til NLF.

Klikk her for å se Klubbstatus 2016.

Tom Bjerke
Fagsjef
MFS/NLF