NLF / Mikrofly / PROTOKOLL FRA STYREMØTE, #3-2013
Tom Bjerke

PROTOKOLL FRA STYREMØTE, #3-2013

Protokoll fra konstituerende styremøte i mikroflyseksjonen, møte #3-2013, avholdt mandag 22. april.