NLF / Mikrofly / Protokoll fra Styremøte 2016-2
Roger Holm

Protokoll fra Styremøte 2016-2

Seksjonsleder Petter Faye-Lund leder styremøtene

Se protokollen fra styremøtet avholdt på Gardermoen, umiddelbart før seminaret for Operative ledere og instruktører.