NLF / Mikrofly / PFLY ordning for Mikrofly
Roger Holm

PFLY ordning for Mikrofly

PFLY kort for mikrofly
Santiago Almengual med PFLY kortet som motorflygere kan søke om

Det arbeides med å få mikrofly med på PFLY ordningen fra og med dette året. Først og fremst er det tatt utgangspunkt i hva Mikroflyopplæringen ikke har med i forhold til Motorflyopplæringen. Dernest er det vurdert med hva en pilot skal kunne for å operere på flysiden på en flyplass utenfor åpningstidene. 
I forståelse med Avinors divisjon for lokale lufthavner og Motorflyseksjonen har vår egen Ops & Opplæringskomité utarbeidet et utkast på en formell kravspesifikasjon i 8 punkter som skal være oppfylt. Denne er i form av en sjekkliste ala progresjonskortet, der klubbens skolesjef skal verifisere at de spesifiserte kunnskapene er på plass.

Kravet er at vedkommende skal ha gyldig Flytelefonist-sertifikat og språkprøve, kunnskap og ferdigheter i å forstå NOTAM, kunne fylle ut reiseplan, lese og forstå flyplasskart, skilt og merking på en flyplass, utføre riktig innflygingsprosedyre når tårnet ikke er i drift, kunne AVINORS PFLY bestemmelser, og ha utført flytur til en kontrollert/AFIS plass.

Dette er koblet sammen med et tilbud på opplæring for de klubbene som ikke har alle disse punktene med i sin opplæring. Kursopplegget vil være et manuskript med innhold fra hovedpunktene i sjekklisten, og med en sluttprøve som skal registreres hos klubbens skoleleder, som kvitterer på sjekklisten.

Det gjenstår formell prosess med Avinor om prinsippene og uthenting av PFLY tillatelsen. I disse ferietider er det noe uvisst når et endelig GO kan være på plass.