NLF / Mikrofly / Oppdaterte hendelsesrapporter 2015
Roger Holm

Oppdaterte hendelsesrapporter 2015

Filen med hendelsesrapporter er oppdatert til og med rapport fra den 26.10.2015. PDF'en har nå 43 rapporter vi alle kan lære mye av.

http://nlf.no/mikrofly/hendelsesrapporter