NLF / Mikrofly / Oppdateringsseminarer høsten 2013
Tom Bjerke

Oppdateringsseminarer høsten 2013

Oppdateringsseminarer 2013

Det avholdes ordinært oppdateringsseminar for instruktører og tekniske besiktningsmenn den 9. og 10. november 2013, som et samarbeid mellom OPS & opplæringskomiteen og teknisk komite i MFS/NLF.

Seminaret avholdes på Gardermoen, Comfort Hotel Runway, og starter på lørdagen kl 1100.

Første del av seminaret vi ha fokus på teknisk oppbygging og vedlikehold av mikrofly. Alle IK-3 skal ha gjennomført et slikt seminar før IK-2 status kan utstedes, slik at de som planlegger å søke om oppgradering til IK-2 i løpet av 2014 anbefales å delta på dette seminaret.

Det er også utarbeidet tilleggslærestoff i faget ”Teknisk oppbygging og vedlikehold” som skal dekke pensum i dette faget. En gjennomgåelse av dette stoffet med innspill og
diskusjoner skal foregå på lørdag, der både instruktører og tekniske besiktningsmenn er samlet. Lærestoffet blir tilgjengelig for alle etter seminaret.

Gruppearbeid om øvingsspørsmål og gjennomgang av nye eksamensoppgaver mm vil foregå på lørdag.

På søndag blir instruktører og tekniske besiktningsmenn delt, og de ordinære oppdateringsseminarene fortsetter til ca kl 1500.

Den enkelte deltager betaler selv for reise og opphold. Helpensjon på hotellet med overnatting på enkeltrom fra lørdag til søndag koster kr 1.750.
For de som må overnatte på det samme hotellet fra fredagen, så blir det et tillegg på kr 904. For de som ikke skal bo, så må de betale dagpakke til
hotellet med til sammen kr 982 for begge dager.

Påmelding sendes på E-post til tom.bjerke alfaosv.. nlf.no . Påmeldingsfrist er 18. oktober kl 1000!

Påmeldingen må inneholde, navn, ankomstdag/dato hvis du skal bo på hotellet (alternativt om du bor hjemme), om du skal delta på seminaret for instruktører eller tekniske besiktningsmenn på søndagen. All kommunikasjon med hotellet tar NLF seg av.

Påmeldingen er mottatt og komplett når du har fått bekreftet det via E-post.