NLF / Mikrofly / Oppdateringsseminar for tekniske besiktningsmenn
Roger Holm

Oppdateringsseminar for tekniske besiktningsmenn

Som tidligere annonsert avholdes oppdateringsseminar helgen 10. – 11. oktober.

Seminaret avholdes på Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det starter kl 1030 på lørdag og avsluttes ca kl 1500 på søndag. 
Overnatting med fullpensjon koster kr 1.830, deltagelse uten overnatting koster kr 1.090 (2 stk dagpakker). 

Påmelding (inkludert reservasjon av hotellrom) foretas til undertegnede per E-post FØR fredag 11. september kl 1000, med opplysning om:
Navn, overnatting på enkeltrom fra fre/lør-søn, alternativt deltagelse uten overnatting. 

Mvh Tom Bjerke
Fag- og avdelingssjef
mikroflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF)
Norwegian Air Sports Federation