NLF / Mikrofly / OPPDATERINGSSEMINAR FOR INSTRUKTØRER
Tom Bjerke

OPPDATERINGSSEMINAR FOR INSTRUKTØRER

OPS & opplæringskomiteen vurderer å gjennomføre ett oppdateringsseminar for instruktører medio november 2014 i Gardermoen-området.

De siste årene har de fleste av instruktørene vært igjennom oppdateringsseminar.

Det vurdereres allikevel å gjennomføre et nytt seminar, men da trenger vi tilbakemelding fra tilstrekkelig antall instruktører som har ønske/behov for dette.

Vennligst bekreft til undertegnede per E-post hvis du har ønske om å stille på ett eventuelt seminar i år. Frist for tilbakemelding er onsdag 8. oktober kl 1200.

 

Mvh Tom Bjerke, Fagsjef MFS/NLF