NLF / Mikrofly / Oppdatering om ulykken på Hamar den 14. juli i år
Roger Holm

Oppdatering om ulykken på Hamar den 14. juli i år

Etter funn og tester med et tilsvarende fly har "Granskningskommisjon 1 2015" utgitt en anbefaling.

Trening på motorkutt etter avgang med mikrofly skal ikke skje under 1500 fot AGL.

Granskningskommisjonen er av den oppfatning at dette er en øvelse der marginene er redusert for mye til at man kan fortsette slik trening. Det som underbygger denne anbefalingen er: 

  • Mikromiljøet trener i enkelte tilfeller motorkutt i ca 5OO fot AGL med retur til motsatt rullebane
  • Det er ikke foretatt noen formell risikovurdering av denne øvelsen
  • Tap av høyde i en slik manøver med 270 graders sving er 360 fot for Dynamic
  • Tap av høyde ved utilsiktet stall & spinn er minimum 600 fot for Dynamic
  • Redusert hastighet og krapp sving vil redusere marginen til stall
  • Motorflyseksjonen trener ikke motorkutt i 5OO fot AGL med retur til motsatt rullebane

Mikroflyseksjonen gjør anbefalingen til en fast bestemmelse med umiddelbar gyldighet, og underretter alle Mikroflyseksjonens medlemmer om dette. Et unntak fra dette vil være "Touch and go med cut" på lang rullebane, men det vil komme mer detaljerte opplysninger fra Mikroflyseksjonen på et senere tidspunkt.