NLF / Mikrofly / Obligatorisk seminar for operative klubber feb 2016
Roger Holm

Obligatorisk seminar for operative klubber feb 2016

Fra et tidligere oppdateringsseminar på Gardermoen

20. januar: Påmeldingsfristen er utsatt til onsdag 27. januar 2016 klokken 12, og vi har nå over 100 påmeldte.

Klikk på påmeldingslenken: http://nlf.pameldingssystem.no/seminar-operative-ledere

Det er nå åpnet opp for påmelding til seminaret (se link nedenfor). 

Seminaret starter kl 1030 på lørdag og holder på til kl 1800. På søndag starter vi opp kl 0900, og avslutter kl 1500.

Helpensjon på hotellet, lørdag – søndag koster kr 1.125. Dagpakke søndag, kr 545. Trenger du overnatting fra fredag så kommer det på kr 740 i tillegg.

Dagpakke (for de som ikke bor på hotellet, kr 545 per dag).

Alle deltagere gjør opp med hotellet ved avreise.

Tidligere tekst:

Det blir avholdt et obligatorisk seminar for alle operative klubber, 27. – 28. februar 2016 på Gardermoen, Comfort Hotel RunWay.Seksjonsstyret vedtok på styremøte den 22. oktober 2015 at alle klubber med operasjonstillatelse må stille med sin Operative leder (OPL), eller en kvalifisert stedfortreder på dette seminaret.

  
Samtidig gjennomføres også oppdateringsseminar for instruktører, og alle instruktører som deltar får kreditert gjennomført oppdateringsseminar (Krav: minimum hvert 3dje år).

 
Mikroflymiljøet har opplevd to fatale ulykker med fire omkomne i løpet av de siste to år. Rapport fra Granskningskommisjonen (GK) vil om kort tid foreligge, etter ulykken ved Hamar 14. juli i år. Luftfartstilsynet vil også gjennomføre et Virksomhetstilsyn av NLF/mikroflyseksjonen 11. – 12. november i NLFs lokaler. 
Seksjonen vil som en følge av dette se på de anbefalinger og tilrådninger som kommer fra GK når rapporten foreligger, samt måtte ta tak i LTs funn og eventuelle avvik som de har kommet frem til etter gjennomført Virksomhetstilsyn.

 
Ovenstående kommer i tillegg til det opplagrede revisjonsbehovet på Mikroflyhåndboken (MFHB), og som flere av seksjonens komiteer har jobbet med en stund. Seksjonen vil frem til seminaret fortsatt revidere MFHB, og komme opp med helt klare målsetninger for den videre drift av mikroflyvirksomheten innen NLF, og de tilsluttede klubber, derav krav om obligatorisk seminar for alle klubber som ønsker å fornye sin operasjonstillatelse fra 2016.

 
I etterkant av seminaret vil alle klubber motta materiell, som skal danne grunnlag for de årlige flytryggingsmøter i klubbene. Alle innehavere av flygebevis på mikrofly må innen en gitt tidsfrist ha deltatt på klubbens flytryggingsmøte på vårparten 2016, og fått dette signert ut av sin OPL eller flytryggingsleder i sin personlige loggbok. Vi vil komme med mer detaljer rundt gjennomføringen av neste års flytryggingsaksjon på et senere tidspunkt.

 
Vi anmoder alle operative mikroflyklubber og grupper, samt aktuelle mikroflyinstruktører, om å sette av denne helgen allerede nå. Klubbene må selv dekke oppholdet. I og med at seminaret er obligatorisk, så vil dette arrangementet bli avholdt etter reisefordelingsprinsippet, dvs at alle klubber som stiller med sin OPL eller stedfortreder vil få lik reisekostnad (Dette avregnes ifm kontingentoppgjøret med klubbene).

 
Vi har reservert 100 rom på hotellet, og møterommet har kapasitet godt ut over dette, slik at det også er mulighet for å stille på dagpakkebetingelser. Vi har forhandlet oss fram til gode priser med hotellet.  Nærmere informasjon om seminaret, priser, påmelding mv, vil foreligge før jul.

Med vennlig hilsen

Tom Bjerke
Fagsjef mikroflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF)