NLF / Mikrofly / Nyheter

Se protokollen fra styremøtet avholdt på Gardermoen, umiddelbart før seminaret for Operative ledere og instruktører.

To tredjedeler av forsamlingen svarte på den ettersendte evalueringen på hva de mente om seminaret og en rekke emner som ble presentert.

Mikroflyseksjonen vil avholde to separate instruktørkurs i Oslo, torsdag 21. – søndag 24. april og torsdag 5. – søndag 8. mai.

Mikroflyseksjonen avholdt styremøte den 16. januar, og protokollen fra møtet ligger under "Styreprotokoller".

Filen med hendelsesrapporter er oppdatert til og med rapport fra den 26.10.2015. PDF'en har nå 43 rapporter vi alle kan lære mye av.

http://nlf.no/mikrofly/hendelsesrapporter

Hedmark Flyklubb hadde flest flytimer av våre mikroflyklubber i 2015, tett fulgt av Oppdal Mikroflyklubb. Vi fikk en ny all-time-high totalt timetall for mikroflyging i 2015.

20. januar: Påmeldingsfristen er utsatt til onsdag 27.

Nytt: Registeringen kan foretas fram til 31. januar

Vi takker alle våre medlemmer for alle aktiviteter, all flyglede vi har hatt sammen og konstruktive bidrag til å fly enda sikrere i året som kommer.