NLF / Mikrofly / Nyheter
Per T. Høyland, Hå, konkurrerer i World Air Games i Dubai denne uke
FAI World Air Games, er en luftsportens “olympiade” og arrangeres i Dubai 1.-12. desember 2015.

Mikroflyseksjonen kan tilby ekstra kursmateriell spesielt beregnet til teoriundervisningen for mikroflygere i tre fag, Instrumenter og Utstyr, Motor og Propell, og Teknisk Vedlikehold.

Luftfartstilsynet har oppdatert sitt informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR.

Resultatet av Mikroflyseksjonens medlemsundersøkelse foreligger nå, og det var 400 som svarte. De ni spørsmålene var rettet mot sikkerhet, og hvordan vi kan forbedre denne.

Mikroflyseksjonens styre vedtok på styremøte den 22. oktober 2015 å endre prosedyren ved årlig besiktning av mikrofly etter en innstilling fra teknisk komite.

AIS/NOTAM på Gardermoen har netopp flyttet til nye fine lokale like ved terminalen, FLYPORTEN, 3 etg. Henrik Ibsens veg.

Norges Idrettsforbund (NIF) lyser ut utstyrsmidlene i uke 43, med søknadsfrist for klubbene, 23. november.

President i NLF Rolf Liland sender en stor takk sammen med Idrettspresident Tom Tvedt til de mikroflygere som har deltatt i søket etter det savnede seilflyet i nærheten av Bjorli.

Vi lever med mange slags regler og bestemmelser som har ligget der i årevis uten å ha fulgt med tiden og generelle endringer innen den "frie" og lette luftfarten.