NLF / Mikrofly / Nyheter

Mikroflyseksjonen avholdt styremøte den 16. januar, og protokollen fra møtet ligger under "Styreprotokoller".

Filen med hendelsesrapporter er oppdatert til og med rapport fra den 26.10.2015. PDF'en har nå 43 rapporter vi alle kan lære mye av.

http://nlf.no/mikrofly/hendelsesrapporter

Hedmark Flyklubb hadde flest flytimer av våre mikroflyklubber i 2015, tett fulgt av Oppdal Mikroflyklubb. Vi fikk en ny all-time-high totalt timetall for mikroflyging i 2015.

20. januar: Påmeldingsfristen er utsatt til onsdag 27.

Nytt: Registeringen kan foretas fram til 31. januar

Har du en drøm om å kunne fly? Vi vil her vise alle klubbene som melder inn informasjon om sine teorikurs og skoleflyging. Ta kontakt med klubbene direkte for mer informasjon og påmelding.

Vi takker alle våre medlemmer for alle aktiviteter, all flyglede vi har hatt sammen og konstruktive bidrag til å fly enda sikrere i året som kommer.

Det har blitt lagt til et "Tilleggsnotat" angående indikert steilehastighet i forbindelse med denne rapporten. Dette notatet ligger nå under "Flytrygging" og Hendelsesrapporter.