NLF / Mikrofly / Nyheter

Flytryggingskomitéen (FTK) kommer hvert år med føringer til temaer som skal brukes i klubbenes sikkerhetsmøter. Temaene velges ut fra hendelsesrapporter, granskninger, reaksjoner i miljøet, potensielle risiko-områder etc.

Avholdes lørdag den 17. Juni 2017 under Luftsportsuka. Vi holder av den 18. juni som reservedag.  Arrangør en Elverum Flyklubb, og påmeldingsfristen er 1.juni

Mikroflyseksjonen har oppdatert handlingsplanen ved ulykker. Les igjennom denne, og ta den frem om en situasjon skulle oppstå

Flytryggingskomitéen (FTK) har samlet et nytt sett med 36 hendelsesrapporter fra 2016, og de er nå publisert på vår webside. En slik samling rapporter inneholder ofte et antall nesten like hendelser som går igjen som en trend et år.

Trening på sim

Operasjons & Opplæringskomiteen vil gjennomføre årets ordinære instruktørkurs for mikroflygere fra den 11. til 14. mai 2017 i Oslo. 

NLF Mikroflyseksjonen har i sitt strategimøte helgen 7. - 9 oktober diskutert de praktiske og tekniske løsninger om innføring av steilevarsel for den eksisterende og bruktimporterte flåten av mikrofly.

Motorprodusenten Rotax har nylig utgitt en ASB (Alert Service Bulletin), som gjelder motorer i 912/914 serien: rent spesifikt omhandler skrivet forgasser flottører, produsert etter 9. mai 2016.

NLF Mikroflyseksjonen har i møte tirsdag 16. august diskutert nye praktiske og tekniske løsninger vedrørende innvendinger mot vedtaket om innføring av steilevarsel for den eksisterende og bruktimporterte flåten av mikrofly. Løsningene vil evalueres fram mot arbeids- og strategimøte 8. – 9.

Selv om AFIS-tjenesten på Fagernes for tiden ikke er bemannet, eksisterer fortsatt  Fagernes TIZ - Traffic Information Zone.