NLF / Mikrofly / Nyheter

Viktig informasjon til alle innehavere av flygebevis på mikrofly !!

Temaer og underlag for de sikkerhetsmøter klubbene er pålagt å gjennomføre årlig er i dag distribuert til klubbene på E-post. Materiellet er utarbeidet av Flytryggingsrådet.

I henhold til NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging (Mikroflyhåndboken, versjon 6.2), skal den årlige revisjonen og gjennomgangen av klubbens systemer i år foretas som en egenkontroll av klubbens operative leder, før utgangen av april 2014.

I disse dager gjennomføres det årsmøter i klubbene.

Vi ber klubbene, ved de såkalte "klubbarkivarene" om å oppdatere ny styresammensetning i NLFs database, MeLWin (Medlems- og Lisenssystem for Windows).

Det er fint om dette gjøres rett etter at klubben har avholdt årsmøte i 2014.

På forhånd takk for hjelpen!

Mikroflyseksjonen/NLF ved OPS & opplæringskomiteen innbyr til instruktørkurs for mikroflygere.

Tid og sted: 24. – 27. april 2014, NLFs lokaler, Møllergata 39, Oslo.

De fleste klubber har nå rapportert inn aktiviteten for 2013, men fortsatt mangler det noen innrapporteringer !

Absolutt siste frist for innrapportering er fredag 14. februar!

Terminlista for mikroflyseksjonen i år er satt på plass, og vi har så vidt startet utfyllingen. Det vil komme mye mer etter hvert, så hold øye med den.

De fleste klubbene har nå rapportert inn aktiviteten i klubben for året 2013.

Nils Magne Gilje har nettopp fylt 70 år! Han fikk en hilsen fra hele styret i Mikroflyseksjonen, som ble overrakt av Odd-Tore Ohnstad på den store dagen. Nils Magne har i mange år jobbet i en rekke posisjoner i NAK-NLF, og har hatt verv helt oppe på visepresident-nivå.

Protokoll fra Styremøte Nr 1 2014 i Mikroflyseksjonen er lagt ut Dokumenter => Styreprotokoller 2012 -