NLF / Mikrofly / Nyheter

Seksjonsmøtene og Luftsportstinget 2015 avholdes på Clarion Hotel Oslo Airport, 21. – 22. mars 2015.

Da er det tatt en beslutning om å avholde ett oppdateringsseminar for instruktører.

Vedleggene som omhandler import av Mikrolette luftfartøy er oppdatert. Disse finnes på venstre side under Dokumenter => Mikroflyhåndboken. 

Luftfartstilsynet har 23. september 2014 vedtatt ny forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1). Forskriften trer i kraft 13. november 2014.

På grunn av stor interesse den siste tiden har Sunnmøre Mikroflyklubb besluttet å arrangere et nytt teorikurs for vordende mikroflypiloter. Vil du ha mer informasjon, kontakt Christian Caspersen (908 94 708) eller Ole Christian Synnes (908 73 515).

OPS & opplæringskomiteen vurderer å gjennomføre ett oppdateringsseminar for instruktører medio november 2014 i Gardermoen-området.

OPS & opplæringskomiteen planlegger med ett instruktørkurs i Oslo-området ultimo april 2015.

Starmoen Flyplass er gjennåpnet i dag 29/9 etter utleien til militærøvelsen Noble Ledger. Banen og oppstillingsområdet ble besiktiget i helgen og kunne åpnes uten større tiltak. Fortsatt er det noen mobile toaletter som hindrer ordinær bruk av taxebanen. Disse vil bli fjernet innen få dager.

Velkommen tilbake til en aktiv høstsesong på Starmoen!

Norges Idrettsforbund (NIF) sender i disse dager ut E-post til klubbene med informasjon om "Utstyrsordningen 2014".

NLF har foretatt noen små endringer på utstyrstypene som klubbene kan søke om, og fått dette godkjent av NIF og Kulturdepartementet.