NLF / Mikrofly / Nyheter

Oversikten over hendelsesrapporter for 2013 i PDF format er nå oppdatert, og er å finne i venstre kolonne under Flytrygging. 

Den 4. april 2014 er det på dagen hundre år siden elev Roald Amundsen og instruktør Einar Sem-Jacobsen tok av fra Kjeller med fly. De satte kurs nordover. Halvannen time senere kom duoen frem til Lillehammer. Der landet de på Lysgårdjordet ovenfor sentrum.

Når du skal ut og fly fra og med 6. mars i år, og skal kalle opp Oslo kontrollsentral (gjelder for deg som da skal fly utenom TMA`ene og ønsker å snakke med ATC), skal nå kalle opp «Norway Control» og ikke de gamle Oslo Control, Bodø eller Stavanger Control.

 

Hallingdal Flyklubb feiret sitt 80 års jubileum på Oset hotell den første helgen i mars. Oppvarmingen til festen var klubbens årsmøte før selve markeringen av 80 års jubileet startet. Over 80 gjester deltok i klubbens markering.

Det vises til innbydelse til instruktørkurs.

Som allment kjent er det et krav til Flytelefonistsertifikat for å betjene en flyradio i mikrofly.

Her finner du noen lenker til Luftfartstilsynet sin webside som beskriver hva som skal til.

Det blir ingen isbane på Vermundsjøen denne vinteren. Og dermed heller ingen Fly-in gudstjeneste 16. mars. Begge deler gikk, bokstavelig talt, i vasken!

Vi har nå satt strek for innrapportering av aktiviteten i 2013.

Det er rapportert inn 12.618 flytimer og 34.848 starter, fordelt på 315 fly.

Viktig informasjon til alle innehavere av flygebevis på mikrofly !!

Temaer og underlag for de sikkerhetsmøter klubbene er pålagt å gjennomføre årlig er i dag distribuert til klubbene på E-post. Materiellet er utarbeidet av Flytryggingsrådet.