NLF / Mikrofly / Nyheter

Ved ankomst til Norge plikter fører av et transportmiddel å gå direkte til et sted der
tollvesenet er stasjonert, jf. tolloven § 3-2. Det fremgår av tollforskriften § 3-2-2 nr. 1 at
luftfartøy skal gå direkte til lufthavn med internasjonal status. Moss lufthavn Rygge har
internasjonal status.

PFLY kort for mikrofly

Det arbeides med å få mikrofly med på PFLY ordningen fra og med dette året. Først og fremst er det tatt utgangspunkt i hva Mikroflyopplæringen ikke har med i forhold til Motorflyopplæringen.

Mange har vel vært innom Pilotbutikken i Holbergsgate, på gateplan under det som var den gang Luftfartsverkets lokaler til 2004. Etter at netthandel ble den mer vanlige måten å handle på, så har også Pilotbutikken tatt konsekvensen av dette.

NM på Hamar 2015

Til tross for været ble det en vellykket gjennomføring av NM på Hamar i helgen.  Vi gratulerer Per T. Høyland og Håkon Fosso, som atter en gang viste konkurrentene ryggen.

Nå er alt klart. Det er laget en fint nav.task og været blir flott! Vi har plass til noen til, benytt muligheten frem til torsdag. Hamargjengen har lagt ned mye arbeid for at vi skal få et flott NM, så vi håper du kan komme.

Starmoen - Elverum

Et spennende familierally for Motorfly og Mikrofly  fra fredag 21. til 23. august.

Oppdateringsseminar for tekniske besiktningsmenn planlegges avholdt helgen 10. - 11. oktober 2015.

De fleste mikroflyklubber og grupper tilsluttet NLF har rapportert inn gjennomført årlig revisjon av klubben, etter ordinær frist, 1. mai, samt utsatt frist, 13. mai 2015.

Følgende klubber har ikke fulgt opp og rapportert inn for gjennomført årlig revisjon, og er følgelig IKKE operative per 13. mai:

Fristen for klubbene til å få gjennomført den årlige revisjon er utsatt til onsdag 13. mai.