NLF / Mikrofly / Nyheter

Fristen for klubbene til å få gjennomført den årlige revisjon er utsatt til onsdag 13. mai.

Skal du fly NM 5-7/6- 2015, kan vi sponse ungdom under 24 år, jenter og gutter!

Jubileums flytreffet 1. mai flyttes til 2. mai pga regnvarsel!
Grilling fra kl.12:00, gjester er velkomne og det er gratis å lande, men husk PPR.

Språkprøve i lufta

De som har gått kontrollantkurset for språkprøven, instruktører på mikro og seil, flygeledere og AFIS, har nå fått en midlertidig autorisasjon til også å utføre praktisk prøve i flytelefoni.

NLF

Seksjonsmøter og ting ble gjennomført på Gardermoen 21. og 22. mars.
Samtlige protokoller fra tinget samt seksjonsmøtene legges fortløpende ut etter hvert som de er ferdig signert.

Den rangerer som nr 27 blant samtlige norske hederstildelinger, til og med over NIF's høyeste utmerkelse. Tor Berg har vært en av de mest sentrale personer i Mikroflyseksjonen, uavbrutt i 25år.

Mandag - onsdag før skjærtorsdag vil det være redusert bemanning i NLFs administrasjon grunnet ferieavvikling.

Skjemaer og underlag for årets revisjon av klubbene er revidert, og de finnes lagret i menyen til venstre under "Dokumenter".

Vi mottok 27 søknader fra 26 kvalifiserte kandidater i klubbene.