NLF / Mikrofly / Nyheter

På grunn av stor interesse den siste tiden har Sunnmøre Mikroflyklubb besluttet å arrangere et nytt teorikurs for vordende mikroflypiloter. Vil du ha mer informasjon, kontakt Christian Caspersen (908 94 708) eller Ole Christian Synnes (908 73 515).

OPS & opplæringskomiteen vurderer å gjennomføre ett oppdateringsseminar for instruktører medio november 2014 i Gardermoen-området.

OPS & opplæringskomiteen planlegger med ett instruktørkurs i Oslo-området ultimo april 2015.

Starmoen Flyplass er gjennåpnet i dag 29/9 etter utleien til militærøvelsen Noble Ledger. Banen og oppstillingsområdet ble besiktiget i helgen og kunne åpnes uten større tiltak. Fortsatt er det noen mobile toaletter som hindrer ordinær bruk av taxebanen. Disse vil bli fjernet innen få dager.

Velkommen tilbake til en aktiv høstsesong på Starmoen!

Norges Idrettsforbund (NIF) sender i disse dager ut E-post til klubbene med informasjon om "Utstyrsordningen 2014".

NLF har foretatt noen små endringer på utstyrstypene som klubbene kan søke om, og fått dette godkjent av NIF og Kulturdepartementet.

NLF

En del klubber har mottatt uriktig informasjon om at det eksisterer et krav om at alle klubber må begynne å bruke medlemssystemet «Klubbadmin».

LOKAL NOTAM FOR STARMOEN FLYPLASS, ELVERUM (ENSM)

Starmoen Flyplass vil i perioden fra 8.-28. september vær militært område og del av Nato-øvelsen Noble Ledger. I denne perioden vil derfor flyplassen være fullsetndig stengt fra mørkets frembrudd søndag 7. september til mandag 29. september. Etter øvelsens slutt vil område besiktiges og gjennåpnes dersom den ikke er påført skader som hindrer normale oprasjoner.

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte flyplassledelsen ved Espen Aarhus og Steinar Øksenholt.

Sjøflygere: Velkommen til fjells !

Siste: Per Høiland og Håkon Fosso er blitt inkludert i FAI/CIMA President Richard Meredith-Hardy’s «Hall of Fame