NLF / Mikrofly / Nyheter
Fly-in på Tynset i august

Vi anbefaler deg å stadig sjekke innom terminliste på venstre side her. Det kommer opp stadig nye treff og Fly-Ins, og arrangørene (og de som deltar) vil gjerne at det skal komme mange. Kommende helg er det QBE på Starmoen, og helgen etter det det åpen dag på Hamar, Skogn og Kjevik.

Pressen kan til tider være litt unyanserte når den skal beskrive hendelser som involvere flyging. En uheldig landing eller noe som gjør at vi må fort ned på nærmeste landbare plass blir veldig fort havari og styrt, selv det ikke dreier seg om noen ulykke.

inntil juli måned ligger nå under Flytrygging => Hendelsesrapporter. 

Protokoll fra styremøte avholdt 18. juni 2015 ligger under Dokumenter, Styreprotokoller

Ved ankomst til Norge plikter fører av et transportmiddel å gå direkte til et sted der
tollvesenet er stasjonert, jf. tolloven § 3-2. Det fremgår av tollforskriften § 3-2-2 nr. 1 at
luftfartøy skal gå direkte til lufthavn med internasjonal status. Moss lufthavn Rygge har
internasjonal status.

PFLY kort for mikrofly

Det arbeides med å få mikrofly med på PFLY ordningen fra og med dette året. Først og fremst er det tatt utgangspunkt i hva Mikroflyopplæringen ikke har med i forhold til Motorflyopplæringen.

Mange har vel vært innom Pilotbutikken i Holbergsgate, på gateplan under det som var den gang Luftfartsverkets lokaler til 2004. Etter at netthandel ble den mer vanlige måten å handle på, så har også Pilotbutikken tatt konsekvensen av dette.

NM på Hamar 2015

Til tross for været ble det en vellykket gjennomføring av NM på Hamar i helgen.  Vi gratulerer Per T. Høyland og Håkon Fosso, som atter en gang viste konkurrentene ryggen.

Nå er alt klart. Det er laget en fint nav.task og været blir flott! Vi har plass til noen til, benytt muligheten frem til torsdag. Hamargjengen har lagt ned mye arbeid for at vi skal få et flott NM, så vi håper du kan komme.