NLF / Mikrofly / Nyheter

Ole Jonny Sivertsen presenterer her byggeprosjektet sitt med en italiensk Trial (Nando Groppo) fra begynnelsen sommeren 2011 til så langt han nå har kommet i januar 2015. Det har vært mange pauser innimellom for å gjøre andre ting underveis, men nå begynner det å ta form.

Mikroflyseksjonens Granskningskommisjon avga sin rapport etter ulykken med LN-YWQ den 22 oktober.

I tillegg har Mikroflyseksjonen rapportert tekniske funn til fabrikanten.

"Hvis en regel foreslås uten at den påvirker sikkerheten, så skal den ikke innføres" og "For mye regulering er ikke bra for sikkerheten". Det engelske bladet FLYER har denne måneden snakket med EASA-sjefen om regelverket for den lette luftfarten.

Denne helgen ble det gjennomført seminar for mikroflyinstruktører ved NLF's lokaler i Møllergaten. Tema som ble tatt opp og grundig diskutert var nye regler for oppgradering fra IK3 til IK2, teknisk opplæring av instruktører for å veilede i vedlikehold.

Seksjonsmøtene og Luftsportstinget 2015 avholdes på Clarion Hotel Oslo Airport, 21. – 22. mars 2015.

Da er det tatt en beslutning om å avholde ett oppdateringsseminar for instruktører.

Vedleggene som omhandler import av Mikrolette luftfartøy er oppdatert. Disse finnes på venstre side under Dokumenter => Mikroflyhåndboken. 

Luftfartstilsynet har 23. september 2014 vedtatt ny forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1). Forskriften trer i kraft 13. november 2014.

På grunn av stor interesse den siste tiden har Sunnmøre Mikroflyklubb besluttet å arrangere et nytt teorikurs for vordende mikroflypiloter. Vil du ha mer informasjon, kontakt Christian Caspersen (908 94 708) eller Ole Christian Synnes (908 73 515).