NLF / Mikrofly / Nyheter

Norges Idrettsforbund (NIF) lyser ut utstyrsmidlene i uke 43, med søknadsfrist for klubbene, 23. november.

President i NLF Rolf Liland sender en stor takk sammen med Idrettspresident Tom Tvedt til de mikroflygere som har deltatt i søket etter det savnede seilflyet i nærheten av Bjorli.

Vi lever med mange slags regler og bestemmelser som har ligget der i årevis uten å ha fulgt med tiden og generelle endringer innen den "frie" og lette luftfarten.

Spinnkurs på Näsinge med Safir

20 mikropiloter hadde et stort smil om munnen da de kom ut av Safirene etter å ha opplevt spinn og andre acroøvelser med opptil 4G i setet. Anders Håkensen og Henrik Tyskerud hadde satt av en hel lørdag, og deltagerne var usedvanlig fornøyd med å ha prøvd dette.

AIC-N19/15 24 AUG Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner

Denne AIC erstatter AIC-N 14/15.

Droner blir stadig mer populært, både til profesjonelt bruk og på hobbybasis. Droner gir mange muligheter, men kan også utgjøre en betydelig risiko for flytrafikken. Avinor går i dag ut med en pressemelding om temaet.

Som tidligere annonsert avholdes oppdateringsseminar helgen 10. – 11. oktober.

Etter funn og tester med et tilsvarende fly har "Granskningskommisjon 1 2015" utgitt en anbefaling.

Akitivitetskomiteen i Mikroflyseksjonen arrangerer i samarbeid med Mikroflyklubben Øst et antispinnkurs på Näsinge flyplass utenfor Strømstad på lørdag den 12. september. Det starter kl 0900 med en nødvendig teoritime før flygingen kan begynne, så en bør ikke komme for sent.