NLF / Mikrofly / Nyheter

Vi takker alle våre medlemmer for alle aktiviteter, all flyglede vi har hatt sammen og konstruktive bidrag til å fly enda sikrere i året som kommer.

Det har blitt lagt til et "Tilleggsnotat" angående indikert steilehastighet i forbindelse med denne rapporten. Dette notatet ligger nå under "Flytrygging" og Hendelsesrapporter.

Per T. Høyland, Hå, konkurrerer i World Air Games i Dubai denne uke
FAI World Air Games, er en luftsportens “olympiade” og arrangeres i Dubai 1.-12. desember 2015.

Mikroflyseksjonen kan tilby ekstra kursmateriell spesielt beregnet til teoriundervisningen for mikroflygere i tre fag, Instrumenter og Utstyr, Motor og Propell, og Teknisk Vedlikehold.

Luftfartstilsynet har oppdatert sitt informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR.

Resultatet av Mikroflyseksjonens medlemsundersøkelse foreligger nå, og det var 400 som svarte. De ni spørsmålene var rettet mot sikkerhet, og hvordan vi kan forbedre denne.

Mikroflyseksjonens styre vedtok på styremøte den 22. oktober 2015 å endre prosedyren ved årlig besiktning av mikrofly etter en innstilling fra teknisk komite.

AIS/NOTAM på Gardermoen har netopp flyttet til nye fine lokale like ved terminalen, FLYPORTEN, 3 etg. Henrik Ibsens veg.