NLF / Mikrofly / Nyheter

Hedmark Flyklubb hadde flest flytimer av våre mikroflyklubber i 2015, tett fulgt av Oppdal Mikroflyklubb. Vi fikk en ny all-time-high totalt timetall for mikroflyging i 2015.

20. januar: Påmeldingsfristen er utsatt til onsdag 27.

Nytt: Registeringen kan foretas fram til 31. januar

Vi takker alle våre medlemmer for alle aktiviteter, all flyglede vi har hatt sammen og konstruktive bidrag til å fly enda sikrere i året som kommer.

Det har blitt lagt til et "Tilleggsnotat" angående indikert steilehastighet i forbindelse med denne rapporten. Dette notatet ligger nå under "Flytrygging" og Hendelsesrapporter.

Per T. Høyland, Hå, konkurrerer i World Air Games i Dubai denne uke
FAI World Air Games, er en luftsportens “olympiade” og arrangeres i Dubai 1.-12. desember 2015.

Mikroflyseksjonen kan tilby ekstra kursmateriell spesielt beregnet til teoriundervisningen for mikroflygere i tre fag, Instrumenter og Utstyr, Motor og Propell, og Teknisk Vedlikehold.

Luftfartstilsynet har oppdatert sitt informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR.