NLF / Mikrofly / Nyheter

Det har kommer et teknisk pålegg fra ATEC produsenten den 11. mai som "Bulletin 1-2016":

Statusoversikten viser hvilke klubber som har gjennomført "Årlig revisjon" i form av en egenkontroll, og rapportert dette inn til NLF. De klubber som er merket med rødt i oversikten innehar ikke gyldig operasjonstillatelse, før dette er formidlet til NLF, og kvittert som mottatt. 

Filen med hendelsesrapporter er oppdatert til og med rapport fra den 10.03.2016. PDF'en har 7 rapporter vi alle kan lære av.

NLF

Dette ønsker vi å feire litt ekstra, samt at vi skal passe på å ha de gode innslagene, rammen og folkene som tidligere. I år tror vi det vil bli rekordmange deltagere. Sikre deg plass ved å melde deg på nå!

Se protokollen fra styremøtet avholdt på Gardermoen, umiddelbart før seminaret for Operative ledere og instruktører.

To tredjedeler av forsamlingen svarte på den ettersendte evalueringen på hva de mente om seminaret og en rekke emner som ble presentert.

Mikroflyseksjonen vil avholde to separate instruktørkurs i Oslo, torsdag 21. – søndag 24. april og torsdag 5. – søndag 8. mai.

Mikroflyseksjonen avholdt styremøte den 16. januar, og protokollen fra møtet ligger under "Styreprotokoller".

Filen med hendelsesrapporter er oppdatert til og med rapport fra den 26.10.2015. PDF'en har nå 43 rapporter vi alle kan lære mye av.

http://nlf.no/mikrofly/hendelsesrapporter