NLF / Mikrofly / Ny forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer
Roger Holm

Ny forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

Luftfartstilsynet har 23. september 2014 vedtatt ny forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1). Forskriften trer i kraft 13. november 2014. Greit å vite for alle, og spesielt for de som driver med opplæring på Lover og Bestemmelser.

Les mer i AIC-N 13/14.