NLF / Mikrofly / NIF - Utstyrsordningen 2016
Tom Bjerke

NIF - Utstyrsordningen 2016

Klubbene mottar i uke 43 E-post direkte fra NIF (basert på opplysninger registrert ved Idrettsregistreringen tidligere i år), med fullstendig opplysning om hvilke utstyrstyper som er godkjent, samt øvrige kriterier for tildeling av utstyrsmidler.

Utbetaling av midler som blir tildelt vil skje primo mars 2017.

NLFs kontaktperson for ordningen er Tom Bjerke, E-post: tom.bjerke@nlf.no