NLF / Mikrofly / Montering av Stall Warning (SW)
Roger Holm

Montering av Stall Warning (SW)

Mikroflyseksjonens styre har vedtatt at alle 3-akse mikrofly skal ha Stall Warning montert seneset den 1. januar 2017 for å få fornyet sin flygetillatelse. En arbeidsgruppe har utarbeidet en kravspesifikasjon på installsjonen, som følger her. Forøvrig er denne gjengitt i sin helhet i styreprotokollen for møte 2016-3, som er lagt ut under "Styreprotokoller".

Krav til SW utstyr:
SW skal som et minimum gi et tydelig akustisk signal i cockpit og/eller headset som varsler pilot ca. 10 kts/18 km/t før stall inntreffer.

SW skal monteres på 3-aksefly i Norge dersom:

• Produsenten har et ferdig opplegg for ettermontering inkludert materiell og monteringsanvisning.
eller
• Produsenten godkjenner montering av 3. parts utstyr, selv om dette medfører inngrep i flyets struktur.
eller
• Det er SW system i markedet som egner seg til montering for eks på vingestag el. lign. uten inngrep i flyets struktur

Det er ikke krav til montering av SW på 3 aksefly i Norge dersom:
• Produsenten ikke godkjenner installasjon av SW på flytypen.
eller
• Produsenten er opphørt, og montering av SW ikke lar seg utføre uten inngrep i flyets struktur.

• I disse tilfellene skal det søkes MFS/NLF om godkjenning før montering. Ref MFHB Kap.5

Kompetansekrav for å utføre montering
• Ref MFHB 5.5.1.1
Kalibrering skal utføres i samarbeid med instruktør.

Dokumentasjon av montering
• settes inn i teknisk perm.
Dokumentasjon av kalibrering
• settes inn i teknisk perm.

Tidsaspekt
– Montering snarest. Det vil ikke bli utstedt ny flygetillatelse etter 01.01.2017 dersom SW ikke er montert eller dispensasjon er gitt etter søknad.

Regelendring vedr. MTOM
Ved en eventuell myndighetsgodkjent økning av MTOM kreves SW installert for at flyet skal tilfredsstille ny vektgrense.

- slutt -