NLF / Mikrofly / MIKROFLYGING I UTLANDET
Tom Bjerke

MIKROFLYGING I UTLANDET

Husk at når et norskregistrert mikrofly skal flys utenfor Norges grense så skal det innhentes tillatelse fra vedkommende lands Luftfartsmyndighet før flyging finner sted. Dette ansvar påviler helt og fullt fartøysjefen. NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging regulerer kun aktivitet utført i Norge. Bestemmelsene for mikroflyging i Norge er nasjonale, og det er således opp til vedkommende land sine Luftfartsmyndigheter og godkjenne vedkommende fartøysjef sin søknad. Se også Mikroflyhåndboken, versjon 6.2, punkt 3.6.4 "Særskilte krav for flyging til andre land". Mer informasjon om hvert lands kontaktpunkt i dokumentet MLA Flying in Europe.

Alle utlendinger som skal fly til Norge med mikrofly, må tilsvarende søke LT om forhåndsgodkjenning. Mer om dette kan man lese om i VFR-guiden for 2013 som man finner på LTs webside.

Tom Bjerke

Fagsjef MFS/NLF