NLF / Mikrofly / Medlemsundersøkelsen
Roger Holm

Medlemsundersøkelsen

Vi ønsket å vite hva medlemmene tenker

Resultatet av Mikroflyseksjonens medlemsundersøkelse foreligger nå, og det var 400 som svarte. De ni spørsmålene var rettet mot sikkerhet, og hvordan vi kan forbedre denne. Siste spørsmål var en invitasjon til å komme med ditt eget forslag til hva en kan gjøre, og halvparten av deltagerne skrev en kommentar. Klikk på disse to lenkene og les mer hva medlemmene har bidratt med.

Grafer som viser fordelingen i svaralternativer.

200 forslag om forbedring av sikkerhet.