NLF / Mikrofly / Luftsportsforbundets lover
Stein Erik Lundblad

Luftsportsforbundets lover

Lover og vedtekter for Norges Luftsportsforbund 

Sist oppdatert: 21. September 2009


Lover og vedekter som vedrører mikroflygere på Forbundsnivå er listet opp her.

NIF's Lov 2008 Vedtatt 12.05.2007, endret 24.11.2008

NLF's Lov 2007 Vedtatt av Luftsportstinget 18.03.2007, Godkjent NIF 02.02.2008

Medlemskap 2007 Vedtatt av Luftsportstinget 18.03.2007