NLF / Mikrofly / Kursmateriell i 3 mikro-fag tilgjengelig
Roger Holm

Kursmateriell i 3 mikro-fag tilgjengelig

Mikroflyseksjonen kan tilby ekstra kursmateriell spesielt beregnet til teoriundervisningen for mikroflygere i tre fag, Instrumenter og Utstyr, Motor og Propell, og Teknisk Vedlikehold. Disse fagene er ikke dekket opp i nødvendig grad i blant de bøkene som er utgitt, og dette materiellet dekker pensumet og gir klubbene et verdifullt bidrag til sin teoriundervisning. Materiellet er laget av Kristan Fahlstrøm for Kjeller Sportsflyklubb, og etter avtale med Mikroflyseksjonen er det blitt tilgjengelig for alle klubbene våre. Hvert fag består av en PowerPoint presentasjon for instruktøren, og en PDF med handouts, som kopieres i farger og deles ut til elevene.

Teorimateriellet tillbys skoleleder i hver klubb, som kan henvende seg til Fagsjef Tom Bjerke for å få dette til egen distribusjon blant klubbens teoriinstruktører.