NLF / Mikrofly / Kontrollanter for språkprøve og flytelefoni
Roger Holm

Kontrollanter for språkprøve og flytelefoni

Språkprøve i lufta

De som har gått kontrollantkurset for språkprøven, instruktører på mikro og seil, flygeledere og AFIS, har nå fått en midlertidig autorisasjon til også å utføre praktisk prøve i flytelefoni.

Autorisasjonen gjelder i to år fram til 24. mai 2017. Listen over Flytelefoni-kontrollantene er å finne på LT's websider.