NLF / Mikrofly / Kaskoforsikring - mikrofly
Tom Bjerke

Kaskoforsikring - mikrofly

Mikroflyseksjonen anmodet i mai/juni eiere av mikrofly om å rapportere inn ønsker og behov knyttet til kaskoforsikring av mikrofly. Av de ca 300 mikrofly som har gyldig flygetillatelse til enhver tid, så var det bare 22 mikroflyeiere som hadde gitt seksjonen en tilbakemelding innen fristen..

Vi kommer tilbake med noe mer på denne saken etter sommerferien.