NLF / Mikrofly / Intervju med EASA-sjefen Patrick Ky
Roger Holm

Intervju med EASA-sjefen Patrick Ky

"Hvis en regel foreslås uten at den påvirker sikkerheten, så skal den ikke innføres" og "For mye regulering er ikke bra for sikkerheten". Det engelske bladet FLYER har denne måneden snakket med EASA-sjefen om regelverket for den lette luftfarten. Det er interessant og oppmuntrende å lese uttalelser fra Patrick som er som et ekko fra NLF-medlemmene. Last ned artikkelen som PDF og les hele intervjuet.