NLF / Mikrofly / Instruktørkurs 2016
Roger Holm

Instruktørkurs 2016

Mikroflyseksjonen vil avholde to separate instruktørkurs i Oslo, torsdag 21. – søndag 24. april og torsdag 5. – søndag 8. mai.

Krav til opptak på instruktørkurs står beskrevet i hovedpunkt 4.7 i Mikroflyhåndboken. Det forutsettes videre at kandidater som er aktuelle har påbegynt O-kurs (der det er aktuelt) og at det er meddelt seksjonen av klubbens skoleleder.

Kursprisen er kr 2.900, som inkluderer lunsj de første to dagene. Deltagerne må selv ordne med eventuell innkvartering. Anmodning om tildeling av plass på instruktørkurset sendes inn av klubbens skoleleder til

tom.bjerke@nlf.no

med angivelse av: Navn på kandidat, vedkommende sin E-postadresse, klubb, flyerfaring, status på O-kurs (hvis nødvendig), og hvilket kurs det ønskes tildelt plass på.

Fordi situasjonen kan endre seg for mange, så må også kandidater som tidligere har søkt om kursplass i 2015 be skolelederen sende sin søknad på nytt.

Søknadsfrist er 8. mars 2016.