NLF / Mikrofly / INSTRUKTØRKURS 2015
Tom Bjerke

INSTRUKTØRKURS 2015

OPS & opplæringskomiteen planlegger med ett instruktørkurs i Oslo-området ultimo april 2015.

Klubber som har kandidater til dette kurset, må melde inn O-kurs kandidater, slik det fremgår av Mikroflyhåndboken. Nærmere informasjon om kurset vil komme på denne webside.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

Tom Bjerke, Fagsjef MFS/NLF