NLF / Mikrofly / INNBYDELSE TIL INSTRUKTØRKURS
Tom Bjerke

INNBYDELSE TIL INSTRUKTØRKURS

Mikroflyseksjonen/NLF ved OPS & opplæringskomiteen innbyr til instruktørkurs for mikroflygere.

Tid og sted: 24. – 27. april 2014, NLFs lokaler, Møllergata 39, Oslo.

Kurset starter kl 1230 på torsdagen, og avsluttes på søndagen kl 1500. Vi holder på til ca kl 1800 hver kveld.

Krav for deltagelse fremgår av Mikroflyhåndboken, versjon 6.2, punkt 4.7 med underpunkter.

Kandidater skal være anbefalt av klubben, samt ha dokumentert å ha gjennomført O-kurs i regi av lokal klubb ved kursets start.

Kursprisen er kr 2.500, og faktureres den enkelte deltager i etterkant av kurset.

Deltagerne må selv ordne med eventuell innkvartering i Oslo.

Det er maksimalt 8 kursplasser tilgjengelig. Plassene prioriteres de klubber/kandidater som er godt i gang med prosessen med O-kurset. Rett etter søknadsfristens utløp vil det bli foretatt en selektering og vurdering av aktuelle kandidater. Alle søkere vil bli tilskrevet primo mars 2014. Kandidater som blir tatt opp på kurset må beregne å sette av god til til å forberede seg til kurset, i tillegg til de forberedelser man allerede er i gang med som en del av O-kurset.

Påmeldingsfrist er fredag 28. februar 2014, kl 1200!

Påmelding sendes av klubbens skolesjef til fagsjefen, og skal inneholde følgende opplysninger:

Klubbens navn
NLF medlemsnummer
Kandidatens navn
Kandidatens alder
Total mikroflyerfaring i timer
Annen fly og luftsportserfaring, som gir kreditt ved utstedelse av instruktørbevis på mikrofly
Status på O-kurs: Ikke påbegynt/Påbegynt/Fullført, angivelse av når kurset er/blir gjennomført
Anbefaling om opptak på instruktørkurs, slik det fremgår av Mikroflyhåndboken

Tom Bjerke

Fagsjef, MFS/NLF