NLF / Mikrofly / Info om Skolehåndboka
Roger Holm

Info om Skolehåndboka

Skolehåndboka

for Tre-akse (Rorkontroll) - Utgave NOV2016

Denne skolehåndboka er utarbeidet av Værnes Flyklubb Mikroflygruppa ved redaktør Tor Sved, og klubben har gitt NLF Mikroflyseksjonen tillatelse til å legge denne ut på seksjonens nettside.

Mikroflyseksjonens Ops & Opplæringskomite har gjennomgått innholdet og funnet at det er utmerket som tilleggsdokumentasjon til skoleflyging på 3-akse mikrofly.

Det er opp til hver enkelt skolesjef å vurdere bruken av denne skolehåndboken.

Revisjoner utføres av ovennevnte klubb, og Mikroflyseksjonen vil legge ut oppdateringer. Det er utarbeiders oppgave å informere Mikroflyseksjonen om eventuelle oppdateringer.

 

Mikroflyseksjonen

Oslo, 13. desember 2016.