NLF / Mikrofly / HVOR MYE BLE DET FLØYET i 2013 ?, FORELØPIG STATUS
Tom Bjerke

HVOR MYE BLE DET FLØYET i 2013 ?, FORELØPIG STATUS

De fleste klubber har nå rapportert inn aktiviteten for 2013, men fortsatt mangler det noen klubber.

I vedlagte oversikt finnes de klubber som har rapportert inn aktivitet per 5. februar. De klubber som ennå ikke har rapportert, bes om å gjøre dette snarest mulig, og senest 14. februar! Rapporteringen foretas etter den mal som ble lagt ut på websiden i begynnelsen av januar!

Vedlagte foreløpige status er laget etter "klipp og lim" metoden, etter det klubbene har sendt inn av underlag.

Hvis det er noen feil, vennligst gi meg beskjed, så skal vi få rettet opp i det før den endelige aktivitetsoversikten foreligger.

 

Mvh Tom Bjerke