NLF / Mikrofly / HAR KLUBBEN GJENNOMFØRT ÅRSMØTE ?
Tom Bjerke

HAR KLUBBEN GJENNOMFØRT ÅRSMØTE ?

I disse dager gjennomføres det årsmøter i klubbene.

Vi ber klubbene, ved de såkalte "klubbarkivarene" om å oppdatere ny styresammensetning i NLFs database, MeLWin (Medlems- og Lisenssystem for Windows).

Det er fint om dette gjøres rett etter at klubben har avholdt årsmøte i 2014.

På forhånd takk for hjelpen!