NLF / Mikrofly / Handlingsplan ved ulykker
Roger Holm

Handlingsplan ved ulykker

Mikroflyseksjonen har oppdatert handlingsplanen ved ulykker. Les igjennom denne, og ta den frem om en situasjon skulle oppstå

Last ned handlingsplanen her.

Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og media, under og etter en ulykke som har skjedd under utøvelse av flyging med mikrolett luftfartøy.

Denne handlingsplan beskriver de tiltak som klubbens operative leder, eller den han utpeker skal iverksette. (Klubbens koordinator på skadestedet).