NLF / Mikrofly / Gyldige tillegg til Mikroflyhåndboken
Roger Holm

Gyldige tillegg til Mikroflyhåndboken

Denne siden inneholder gyldige tillegg som er etablert etter sist publisering av Mikroflyhåndboken.

3.5.7 BRUK AV AVINORS FLYPLASSER UTENOM ÅPNINGSTID
Personer som innehar mikroflybevis og PFLY-kort kan benytte angitte AVINOR-flyplasser utenom åpningstidene i en prøveperiode i 2018 mellom 20.04.2018 til 31.12.2018 etter vilkår gitt av AVINOR.

4.4.9 PFLY-AUTORISASJON 
For personer som innehar mikroflybevis kan søke om PFLY-autorisasjon med et kompetansebevis, som fås ved å tilfredsstille i alt åtte punkter, beskrevet i vedlegget PFLY-autorisasjon. Kompetansebeviset utstedes av NLF på basis av et skjema som signeres av en eksaminator (IK-1e). 

4.4.5 FLYGING MED PASSASJER
Hovedregel endret til: Fem landinger innen de siste 30 dager. Les hele utkastet.

6.1.2 UNDERSØKELSER AV ULYKKER
Eksisterende tekst: 6.1.2 GRANSKNINGSKOMMISJONEN I MIKROFLYSEKSJONEN Granskningskommisjon (GK) opprettes i de tilfeller hvor det har vært en ulykke eller alvorlig hendelse med mikrofly, hvor den eller de ombordværende har omkommet eller pådratt seg skade som vil kunne medføre alvorlig mén. Granskningskommisjon kan også opprettes i tilfeller hvor det anses sannsynlig at skadepotensialet og omfanget kunne ha vært et annet, eller at læringseffekten anses å kunne være stor.

Ny tekst: "6.1.2 Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) oppretter en undersøkelse i de tilfeller hvor det har vært en ulykke eller alvorlig hendelse med mikrofly, hvor den eller de ombordværende har omkommet eller pådratt seg skade som vil kunne medføre alvorlig mén."

Det kommer en komplett oppdatering av teksten slik at sammemhengen blir konsistent.

6.1.3.2 Prosess etter hendelser
Tillegg til teksten: Det skal skrives møtereferat fra alle møtene i Flytryggingsutvalget.

Prosedyre for behandling av hendelser (10.12.2018)

---------------------------------

NLF/17. Desember 2018