NLF / Mikrofly / Fornyelse av flygetillatelse
Anonymous

Fornyelse av flygetillatelse

Vi nærmer oss nå den virkelige aktive delen av sesongen. Da finner mange ut at de må foreta årlig ettersyn på sitt mikrofly, for deretter å kontakte en besiktningsmann som kan gjennomføre årlig besiktning. Mange har dårlig tid, og ytrer et ønske om å få fornyet flygetillatelsen, nærmest på dagen.. Dette lar seg dessverre ikke alltid ordne.

Jeg anmoder alle om å planlegge vedlikeholdet på sitt mikrofly på en slik måte at man unngår å komme i en ”skvis”. Planlegg derfor årlig ettersyn i god tid, og få en besiktningsmann til å gjennomføre den årlige besiktningen med nok tidsmargin til at flygetillatelsen kan bli fornyet i god tid før den utløper. Husk, årlig besiktning kan gjennomføres inntil tre (3) måneder før utløp av flygetillatelsens gyldighetstid, og man får samme utløpsdato året etter ved fornyelse :-) .

 

 

Tom Bjerke

Avdelings- og fagsjef, Mikroflyseksjonen

Norges Luftsportforbund (NLF) / Norwegian Air Sports Federation