NLF / Mikrofly / Fornyelse av flygetillatelse
Kåre Halmeid-Østerud

Fornyelse av flygetillatelse

Vi nærmer oss nå den virkelige aktive delen av sesongen. Da finner mange ut at de må foreta årlig ettersyn på sitt mikrofly, for deretter å kontakte en besiktningsmann som kan gjennomføre årlig besiktning. Mange har dårlig tid, og ytrer et ønske om å få fornyet flygetillatelsen, nærmest på dagen.. Dette lar seg dessverre ikke alltid ordne.

Jeg anmoder alle om å planlegge vedlikeholdet på sitt mikrofly på en slik måte at man unngår å komme i en ”skvis”. Planlegg derfor årlig ettersyn i god tid, og få en besiktningsmann til å gjennomføre den årlige besiktningen med nok tidsmargin til at flygetillatelsen kan bli fornyet i god tid før den utløper. Husk, årlig besiktning kan gjennomføres inntil tre (3) måneder før utløp av flygetillatelsens gyldighetstid, og man får samme utløpsdato året etter ved fornyelse :-) .

 

 

Tom Bjerke

Avdelings- og fagsjef, Mikroflyseksjonen

Norges Luftsportforbund (NLF) / Norwegian Air Sports Federation