NLF / Mikrofly / Flytryggingsledere i klubbene
Roger Holm

Flytryggingsledere i klubbene

Flytryggingsledere i klubbene
Materiell til Sikkerhetsmøtet 2017 (Flytryggingsmøte) i klubbene.

Klubbenes sikkerhetsmøte 2017

Base_to_Final.ppsx (fra NLF server)

Short_Softfield_ops1.ppsx (fra NLF server)