NLF / Mikrofly / Føringer for flytryggingsmøter
Roger Holm

Føringer for flytryggingsmøter

Foto: Uhell kommer ofte svært overraskende

Flytryggingskomitéen (FTK) kommer hvert år med føringer til temaer som skal brukes i klubbenes sikkerhetsmøter (flytryggingsmøter). Temaene velges ut fra hendelsesrapporter, granskninger, reaksjoner i miljøet, potensielle risiko-områder etc. Vi tar også signaler fra andre miljøer som vi kan sammenligne oss med - nasjonalt og internasjonalt. For 2017 vil vi at klubbene skal fokusere på:

 1. Granskningsrapport 1, 2 og 3 fra 2016 (Skien, Skibotn og Sola) samt aktuelle hendelsesrapporter i perioden siden siste sikkerhetsmøte eller aktuelle rapporter som ennå ikke er gjennomgått.
  1. 16 av 36 hendelser for 2016 er motor-relatert. FTK vurderer årsaken til disse hendelse å være en blanding av ren teknisk svikt, utilstrekkelig vedlikehold og bruk av ikke fly-tilpasset materiell eller ikke tilstrekkelig testet/kvalitetssikret materiell.
  2. 15 av 36 hendelser er relatert til landing. Her er årsaksbildet uten tvil menneskelige faktorer som mulig mangel på kontinuitet i forhold til erfaringsnivået, situasjonsvurdering, målfokusering og vurdering av egen eller flyets ytelse.
 1. Klubben bør i denne sammenheng (ref b over) fokusere på det følgende:
  1. Generelt om kontinuitet i flygingen for klubbens medlemmer. Bør det innføres krav om Klubb-PFT hvis man ikke har fløyet på f.eks. 3 mnd?
  2. Trene mer på landinger. Dette må opp som et tiltak i klubbene.
 1. Krav til vedlikehold av mikrofly
  1. Gjennomgå MFHB kap 5 inkludert vedlegg 5.1 – 5.5
  2. Gjennomgå aktuelle deler av motorfabrikanten (f.eks. Rotax) sin vedlikeholdsdokumentasjon
 2. Sving fra base til finale – risiko for krysskontroll av side- og balanseror
  1. Materiale er tilgjengelig
 3. Avgangsteknikk – kortbane og bløt bane
  1. Materiale er tilgjengelig
 4. Klubbens eget tema

Lykke til.

Tom W. Røstad
Leder Flytryggingsutvalget