NLF / Mikrofly / Flygebevis, årskontroll, besiktning etc
Roger Holm

Flygebevis, årskontroll, besiktning etc

Endring av navn på skjema: "Besiktningskjema mikrolett" har endret navn til "Skjema for årskontroll mikrolett" fordi dette nå er et kontrollskjema til bruk for eier til de årlige kontrollene. Besiktningsmannen vil bruke det utfylte og signerte skjemaet som en sjekkliste under sin vurdering av eiers årskontroll. Besiktningsmannens primære skjema er vedlikeholdsrapporten, som sendes inn til Mikroflyseksjonen. En kopi settes inn i Teknisk Perm.

Skjema for Mikroflybevis (Versjon JUL15) - Mikroflybevis, fornyelser, PFT, IK-oppgradering.

Skjema for årlig kontroll mikrolett (Versjon JUN19) - Eiers kontrolldokumentasjon før besiktning

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (Word-versjon JAN19) - For innsending av besiktningsmann

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (PDF-versjon JAN19) - For innsending av besiktningsmann

Skjema for Prøveflygingsrapport (Versjon JAN14) - For førstegangs godkjenning av nye fly.

Eierskifte av mikrofly (Versjon AUG17) - For alt salg og eierskifte av norske mikrofly

Krav til Mikroflygere som søker om PFLY (Utkast forelagt Avinor - og akseptert)

Skjema for søknad om godkjenning av Operativ Leder og Skoletillatelse ligger under
Revisjoner av Mikroflyklubber, i dokumentet 
"Veiledning for klubben".

PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.