NLF / Mikrofly / Flere hendelsesrapporter fra 2016
Roger Holm

Flere hendelsesrapporter fra 2016

Flytryggingskomitéen (FTK) har samlet et nytt sett med 36 hendelsesrapporter fra 2016, og de er nå publisert på vår webside. En slik samling rapporter inneholder ofte et antall nesten like hendelser som går igjen som en trend et år. For at vi skal kunne gjøre disse trendene og tilhørende tiltak raskere kjent blant våre medlemmer så legger vi  med et antall foreløpige versjoner med alvorliglighetsklasse "F" (Foreløpig) til forhåndspublisering. Disse er ennå ikke behandlet av FTK, men vil behandles etter hvert og publiseres i ferdig versjon med angitt alvorlighetsklasse. Rapportene er å finne under FLYTRYGGING => Hendelsesrapporter.